Fotoalbum

Bilder från studiebesök på BoomTown, SVT, Rockhuset,
Smultronstället, mm.