En dokumäntärfilm inför utställningen
"Den goda människan" 
av

Sofie axelsson
Elisabeth Johansson
Hanna Hansen