Barock

1600 - 1750

Ordet barock har betydelsen överdriven, onaturlig. Man eftersträvar det stora och mäktiga. Musiken skulle tjäna som en pompös dekoration till kungamakten, vilken var mycket stark under

Barocken. Under barocken utvecklades och förbättrades instrumenten. Den moderna stråkgruppen kom till dvs. fiol, altfiol, cello och kontrabas. Andra instrument var kyrkorgel, klarinett, tvärflöjt och cembalo.  Cembalon, som var en föregångare till pianot, användes i nästan all barockmusik

 

Hoven (kungamakten) var betydande centra för olika former av musik. Varje furste höll sig gärna med många sångare och instrumentalister, och nästan varje hov hade en hovteater där man framförde operor och festspel till furstens ära.

Kyrkan var också mycket stark under barocken, och den var också musikensviktigaste verksamhetsfält, även om den värdsliga musiken nu var fullt jämbördig med den kyrkliga

Den värdsliga musiken och kyrkomusiken blev lika viktiga. Man började mer och mer använda sig av Dur och mollskalor i stället för de gamla kyrkotonarterna.

 

Barocken dominerades av två musikaliska principer: Polyfoni och Monodi

Polyfoni  har betydelsen flerstämmighet, där flera stämmor har lika stor betydelse med självständiga melodier.

Monodi  är solosång eller solospel med oftast mycket enkelt ackompanjemang.

Man använde sig ofta av terassdynamik, dvs att musiken spelas med snabba övergångar mellan starkt, svagt, starkt, svagt – inget mellanting

Mot slutet av barocken startade det offentliga konsertväsendet

 

Några kompositionsformer inom barocken

Uvertyr – Instrumentalt inledningsstycke till opera, kantat eller svit.

Sonat – 3 eller 4 satsig instrumentalstycke, uppbyggt efter visst formschema

Toccata -  ett fritt gestaltad komposition utan egentlig formschema

Fuga – har betydelsen flykt. Består av ett antal självständiga stämmor som bygger på ett               tema

Kantat – ett sångstycke i motsats till sonaten som är ett instrumentalstycke

Oratorium – Tonsatt för soloröster, kör och orkester med oftast religiöst ämne,                                 hämtat från bibeln

Passion – en musikalisk behandling av Jesu lidande, så som den skildras av                                      evangelisterna i Bibeln                

 

Några kompositörer

 

Antonio Vivaldi

Född 1680 i Venedig dog i Wien 1741

Vivaldi prästvigdes 1703, men redan efter ett år begärde han att få lämna prästämbetet på grund av kvävande astmaanfall. Han var en mycket skicklig violinist och bland Vivaldis konserter är violinkonserten den största och viktigaste gruppen. De fyra årstiderna hör till dom populärast

 

 

 

George Fredrich Händel

Händel föddes i Tyskland 1685. Han fick sin utbildning i Italien.  Från 1710 var han bosatt i England

Han har mest blivit känd för sina operor (bla Julius Cesar, xerxes) och oratorierna (bla. Messias) och orgelmusik bla (Fireworks music)

han dog 1759

 

Johan Sebastian Bach

Bach föddes i staden Eisenach i Tyskland 1685

Som 18 åring fick han sin första anställning i Weimar som violinist, men efter ett par månader kallades han som organist till staden Arnstadt ett bevis på att han redan blivit känd som orgelspelare.

1733 blir Bach innehavare av det mest prestigefyllda musiktjänsten i landet – han blir Tomaskantor(organist) Vid Thomaskyrkan i Leipzig. Denna tjänst hade Bach i 27 år till sin död 1750, efter att sista året ha varit blind efter ett slaganfall.

 Största delen av Bachs verksamhet var förlagd till kyrkan och att komponera (skriva musik) ingick i organisttjänsten. Största delen av Bachs produktioner är kyrkomusik

 Han skrev mycket för orgel och Klaver (piano) preludier, fugor, sviter och solosonater för stråkinstrument, kammarmusik bla Air

 

Fler kompositörer inom Barocken kan nämnas: Monteverdi,  Scarlatti, Roman (från sverige)

Wienklassicism

1750 - 1825

Upplysningens tidevarv, med förnuftet i högsätet, understödde bildandet av former som byggde på klarhet, logik och utveckling. Tiden var kommen för symfonin och sonatformen, samt tre av

Musikhistoriens jättar:  J Haydn, W A Mozart, L V Beethoven

Wienklassicismen var en reaktion på barocken.Barocken hade varit full av detaljer och mycket utsmyckad och vid mitten av 1700-talet var folk helt enkelt trötta på det och en ny trend uppkom

 

 

Wienklassicismen var till skillnad från barocken mycket sirlig, elegant och lätt. Musikformen byggde på klarhet och logik och nu gällde framförallt instrumentalmusik.

Den stora nya formen är symfonin, som är ett stycke musik skrivet för blandad orkester(symfoniorkester) där stråk, blås, stränginstrument och slagverk finns med.

Symfonin består av fyra delar så kallade satser och man använde sig av sonatformen till att skriva musik. Man ville uppnå kontrastverkan. Den man anser skapade symfonin som form hette Joseph Haydn.

Konsertväsendet blev mer och mer uppbyggt. I London hade man redan vid sekelskiftet 1700 ordnat promenadkonserter i parkerna. Det var fortfarande så att konstmusiken var förbehållen de övre samhällsklasserna eftersom det kostade pengar att gå på konserter men möjligheterna att få höra musik växte. En annan viktig sak som gjorde att musiken spreds var att det började växa upp musikförlag som köpte musik av tonsättarna, tryckte den och sedan sålde den vidare till musiker och amatörer.

 

Några kompositörer

Franz Joseph Haydn

(1732 – 1809 )

Han räknas som den främste skaparen av den klassiska stilen. Hans mest intressanta och orginella ideer kom i uttryck i hans symfonier och i hans kammarmusik. Haydn var god vän till Mozart och Beethoven studerade under en tid för honom.

1803 slog han sig ner i Wien, där han höll musikaliskt hov i sitt hus, och välkomnade kungar, furstar, och besökande kolleger av alla sorter. Han avled den 31 maj 1809.

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 – 1791)

 Mozart föddes i Salzburg i Österrike och hans far Leopold upptäckte tidigt att pojken var mycket begåvad. Pappa Leopold var själv musiker och undervisade tidigt sina båda barn, Wolfgang och hans syster Nannerl

När Mozart var sex år åkte familjen ut på konsertresa som skulle ta tre år. Mozart visades upp som ett underbarn och tog hela Europa med storm.

 Hans liv var till en början lätt. Han var välkänd och populär i hela Europa och fick arbete och uppdrag i massor. 1781 blev han avskedad av en furste där han jobbade och flyttade då till Wien för att leva som fri konstnär. I Wien gifte han sig med Constanze Webern och nu började en besvärlig tid ekonomiskt för de båda.

Pengarna rann genom fingrarna på båda två och trots att Mozart hade mycket arbete var deras ekonomi konstant dålig.

Det sista året han levde fick han plötsligt fler kompositionsuppdrag. Bland annat skrev han operan Trollfljöten och ett requiem (dödsmässa). Han var sjuk under sitt sista år och led av vanföreställningar. Han trodde att någon försökte förgifta honom och han var övertygad om att han komponerade sin egen dödsmässa.

Han dog 5/12 1791 utan att ha fullbordat requiemet vilket hans elev Sussmeyer senare gjorde. Han begravdes i en gemensamhetsgrav utanför Wien och ingen vet idag exakt vad graven finns.

Ludvig van Beethoven

(1770 – 1827)

 Beethoven föddes i Bonn i Tyskland. Vid 22års ålder flyttade Beethoven till Wien där han snart gjorde succe som en av de allra skickligaste pianisterna och kompositörerna världen kände till.

Beethoven behövde aldrig som Mozart lida nöd. De femton år som skild honom från Mozart , hade så förändrat de sociala förhållandena att det fria musikyrket hade  blivit en möjlighet. Beethoven fick MECEANTER ( personer med god ekonomi som ger regelbundet till kompositörerna) så han fritt kunde ägna sig åt musiken.

 Men när han närmade sig 30 så drabbades han av det värsta som kan hända en tonsättare, han började bli döv. Otroligt nog så verkade detta inte påverka hans komponerande. Han fortsatte att skriva det ena mästerverket efter det andra. Däremot påverkades hans sociala liv. Han blev vresig och tvär och till slut tvingades han att börja skriva lappar för att kommunicera med andra människor.

När hans sista symfoni, den nionde, uppfördes i Wien 1824 så kunde han inte höra ett dugg av musiken. Han kunde inte heller höra publikens jubel men han kunde åtminstone se ovationerna, vilken succe´. Han dog 1827 efter en tids sjukdom och när hans kista fördes genom Wien kantades vägen av 20 000 människor som gav honom sin sista hyllning.

 

 

Romantiken

(1820 - 1900)

Under upplysningstiden (Wienklassicismen) trodde sig människan vara naturens och tingens medelpunkt och den harmoniska världsbilden speglar sig i musiken i de fasta former som skapas.

I slutet av 1700 talet börjar världsbilden vackla, tryggheten och säkerheten försvinner och ersätts av medvetande om det okända, de oändliga

Romantiken föddes och framväxte i Tyskland. Omkring 1830 når den sin höjdpunkt i högromantik och där efter talar man om senromantik.

Industrialiseringen medför befolkningskoncentration till större orter, och det utbud av teater, musik och konst som finns där når allt fler

Det är en pessimistisk och världsfrånvänd människa som upplever den nya konsten – ROMANTIKEN

En människa som längtar till en värld utanför sin egen, till exotiska länder, till sagans och drömmens rike – En flykt från verkligheten.

Tiden kännetecknas av en känslomässig närhet till religion, filosofi, natur och musiken skulle vara lugn, romantisk, stämningsfull, rogivande.

 Några kompositörer: Frans Schubert, Johannes Brahms

Nationalromantik

(1860 - 1930)

Inom romantiken så växte nationalromantiken fram(särskilt under 1800t senare del)

 En riktning som under anknytning till det nationella kulturarvet, speciellt myt, och saga samt folkmusiken sökte skapa dess tonfall,

De tyska kompositörerna var i stort sett inte påverkade av det folkliga – nationella, men i flera andra europeiska länder sökte man en förnyelse för sin musik , genom anknytning  till den egna folkmusikens melodier och rytmer

 

Några kompositörer.

B Smetana. (Tjeck)  E Grieg (No)  WP Berger (SV)  J Sibelius (FI)