Svar till musikhistoria frågorna

 

1 Vad betyder ordet Barock och hur skulle musiken låta …

2 Vilka var de 2 stora verksamhetsfälten (centra) inom barocken

3 Vad menas med terrassdynamik

Wienklassicismen var en reaktion mot (vadå) och varför? 

5 Nämn något nytt i sättet att komponera(en ny musikform) i och med Wienklassicismen. Vad menas med det?

6 Nämn 2 saker som gjorde att musiken kunde sprida sig under 1700-t

Vad drabbades Beethoven av och hur gick det men hans 9:onde symfoni.

I vilket land föddes romantiken och när når den sin höjdpunkt?

9 Vilket lands kompositörer var inte påverkade av den folkliga nationella musiken?

10 

  Skriv i vilken tidsepok kompositören tillhörde

Mozart _______________________

Roman_______________________

Haydn_______________________

Schubert______________________

Sibelius_______________________

Bach_________________________

 

Svar till frågorna

 

1. Överdriven, onaturlig, man eftersträvade det stora och mäktiga. Musiken skulle vara som en pompös dekoration till kungamakten

2. Kyrkan och Hovet

3. Musiken spelas med snabba övergångar mellan starkt och svagt

4. Wienklassicismen var en reaktion på Barocken. Folk var trött på alla utsmyckningar och detaljer, man ville ha någonting nytt.

5. Den nya stora musikformen var SYMFONIN (där alla instrument fanns med i en blandad orkestern)

6.  Man ordnade ”promenadkonserter” i parkerna och det började växa upp musikförlag som köpte musik av tonsättarna

Han började bli döv vid 30års ålder. Beethovens 9:onde symfoni slutade i succe. Han kunde inte höra musiken men han såg publikens jubel och ovationer.

8. Romantiken föddes i Tyskland och når sin höjdpunkt 1830.

9. Tyska kompositörer

10 

             Mozart -       Wienklassicism

             Roman -       Barock

             Haydn -        Wienklassicism

             Schubert -    Romantik

             Sibelius -      Nationalromantik

             Bach -          Barock