Svar till musikhistoria frågorna

 

1 Vad betyder ordet Barock och hur skulle musiken låta …

2 Vilka var de 2 stora verksamhetsfälten (centra) inom barocken

3 Vad menas med terrassdynamik

4 Nämn en kompositionsform och förklara vad den innebär

5 Wienklassicismen var en reaktion mot (vadå) och varför? 

6 Vilken ny musikform kom i och med Wienklassicismen

7 Hur många delar har en symfoni

8 Nämn något som gjorde att musiken lätt kunde sprida sig under 1700-t

9 Vad drabbades Beethoven av och hur gick det men hans 9:onde symfoni.

10 I vilket land föddes romantiken

11  Skriv i vilken tidsepok kompositören tillhörde

Mozart _______________________

Roman_______________________

Haydn_______________________

Schubert______________________

Sibelius_______________________

Bach_________________________

 

Svar till frågorna

 

1. Överdriven, onaturlig, man eftersträvade det stora och mäktiga. Musiken skulle vara som en pompös dekoration till kungamakten

2. Kyrkan och Hovet

3. Musiken spelas med snabba övergångar mellan starkt och svagt

4. (se sid 1 i häftet)

5. Wienklassicismen var en reaktion på Barocken. Folk var trött på alla utsmyckningar och detaljer, man ville ha någonting nytt.

6.  Den nya stora musikformen var SYMFONIN (där alla instrument fanns med i orkestern)

7 Symfonin har 4 delar (Sonatformen)

8. Man ordnade ”promenadkonserter” i parkerna och det började växa upp musikförlag som köpte musik av tonsättarna

9. Han började bli döv vid 30års ålder. Beethovens 9:onde symfoni slutade i succe. Han kunde inte höra musiken men han såg publikens jubel och ovationer.

10 Romantiken föddes i Tyskland

11.

             Mozart -       Wienklassicism

             Roman -       Barock

             Haydn -        Wienklassicism

             Schubert -    Romantik

             Sibelius -      Nationalromantik

             Bach -          Barock