Beneath the surface.
En skräckis från läsåret 11/12 
vars filmklipp har legat i glömska några månader 
men har åter fått liv och är nu sammansatt.

(känsliga tittare varnas)


Isabella M
Sofia O
Ida L
Matilda L
Sebastian O
Oscar B
Joel L
mfl.

sammansättning:
Per B