Intervju av
Johan Thoren (Radio Dalarna P4)  
med 
Stefan Ek (arrangör)
och
Lina, Sofia, Madelene, Anna