Frågor till jazzhäftet

  

1   Vad var det som fick vita och svarta att nå varandra? 

2   I vilken stad föddes Jazzen? 

3   I vilka sammanhang spelade man Jazz? 

4   Vad är det för del inom jazzmusiken som är viktig och förklara vad det är.

5  Vilken stad kom att bli Jazzens nya hem i början av1920-talet ­­­­­­­­­­­­

6  Nämn några instrument som fanns med i Jazzorkestrarna? 

7  Vad var det för insats som Louise Armstrong gjorde? 

8a) Vad för slags konserter skrev D.Ellington under 60 och 70.talet 

b)  Vilken sångerska samarbetade han med då? 

9   Vad menas med arrangör ? 

10  Vad kallades den dansanta 1930-talsjazzen ? 

11  På vilka ställen spelade man swingmusik?s.

12 Vad dansade man till swingmusiken? 

13 Hur kom jazzen till Sverige? 

 

Svar till jazzhäftet

 

1. Jazzen. - Jazz bröt ner rasbarriärerna

2. New Orleans

3. Begravningar, marscher, parader, men mest som dansmusik.

4. Improvisation - man hittar på musik för stunden.

    man spelar på gehör. En melodi som förändras…

5   Chicago

6  Trumpet, klarinett, trombon, Piano (banjo) Trummor

7   Han utvecklade solo-improvisationerna.

8  a) Kyrkokonserter

b)      Alice Babs

9  En person som skriver ner musiken i noter

10   Swing

11   På alla stora dansställen och hotell

12   Jitterbugg

13   Via grammofonskivor och gästande artister från Amerika