Elbas

Elbas, (elektrisk basgitarr).

Kroppen är helt solid och har vanligen fyra strängar. Stämda som gitarrens fyra tjockaste strängar  EA – D – G   Även femsträngade elbasar förekommer, med B som lägsta sträng,

Bandlösa elbasar är mer svårspelade då fingersättningen måste vara lika perfekt som när man spelar fiol.

Elbasen hålls horisontellt mot kroppen, upphängd av ett axelband och strängarna slås an med ett plektrum eller med fingrarna. En pickup fångar de elektriska signalerna som vanligtvis skickas till en förstärkare som spelar upp ljudet.

Den första elbasen konstruerades av Leo Fender år 1951; och märket Fender tillhör fortfarande de ledande, tillsammans med bland annat Yamaha, Rickenbacker och Warwick. En känd svensk tillverkare är Hagström.

Elbasen används nästan alltid som rytm- och kompinstrument i musikstilar som country, jazz, pop, rock och soul.

Gitarr

Gitarr (Akustisk)

Ett stränginstrument som består av en resonanslåda med flat eller något rundad botten och en lång hals försedd med en så kallad greppbräda. I halsens övre del finns ett huvud med stämskruvar, som används för att spänna strängarna till avsedd tonhöjd. Strängarna fästs i den andra änden i ett så kallat stall. Greppbrädan har tvärställda greppband med vars hjälp man frambringar olika toner. Gitarren har oftast sex strängar, men det finns även 12-strängade gitarrer Notskrift som används för gitarr kallas gitarrtabulatur.

 

Strängarna på en spansk modell är oftast av nylon. På en country & western gitarr används istället stålsträngar.

När du trycker ner en sträng mot gitarrhalsen, förkortas strängens längd och tonen blir ljusare.

Under medeltiden spelade man på ett fyrsträngat instrument, som kallades för chartar . Den liknade till formen vår moderna spanska gitarr.

I Spanien blev gitarren så populär under 1500-talet att man sedan dess kallat den för spansk gitarr. En gitarrstil som fortfarande spelas i Spanien är flamenco.

 Under 1800-talet blev gitarren mäkta populär. Framförallt användes den av folkrörelserna, främst frälsningsarmen. Bluesan som nu växte fram bland den svarta befolkningen i USA, spelades i huvudsak på gitarr. Gitarren användes också i countrymusiken, som blev populär i USA på 1920-talet. Inom jazzen försågs gitarren med mikrofon och förstärktes upp för att kunna höras tillsammans med andra ljudstarkare instrument.

Sitt definitiva genombrott fick gitarren genom rockmusikens framväxt under 50- och 60- talet. Inom den klassiska musiken blev gitarren ett uppskattat konsertinstrument, inte minst tack vare gitarrvirituosen  Andres Segovia.

 

Elgitarr

ElGitarr

Många är dom som gjort elgitarren känd. Charlie Christian, Chuck Berry, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Van halen, listan kan göras oändligt lång

På gitarrkroppen sitter en eller flera mikrofoner som tar upp svängningarna från strängarna. Dessa mikrofoner innehåller järnkärnor omlindade med koppartråd.

Varje gång strängen svänger fram och tillbaka över mikrofonen, uppstår en elektrisk spänning i koppartråden. Spänningen leds via volym- och tonkontrollerna till en förstärkare. Genom att pröva olika inställningar på gitarren och förstärkaren, kan du leta dig fram till det ljud, du vill ha.

 Den första ”elplankan” = elgitarren byggdes av Leo Fender. Den kom ut på marknaden 1948. 1955 kom Fenders nya modell, ”strattan” eller stratocaster som den egentligen heter. Den räknas fortfarande idag som en av de mest fulländade rockgitarrerna. En annan gitarr som fortfarande används är Gibsons ”Les Paul”.

När rocken kom på 50-talet bildades mängder av grupper där elgitarren var det dominerande instrumentet.

 

 

Piano

Piano

Den som spelar piano kallas för pianist.

När man behöver skilja mellan det lilla stående hemmapianot och den ursprungliga och mekaniskt bättre stora pianotypen, som man föredrar som konsertinstrument, så kallas det stående pianot upprätt (stående) piano, eller kammarpiano; det liggande kallas flygel.

 Pianot har många toner att välja på, ca 90 stycken. Tangenterna, de vita och svarta kallas för klaviatur.

 

Flygel

1709 byggde italienaren Christofori ett Pianoforte

som senare kom att kallas Piano. Storebror till pianot är flygeln

 

Hackbräde

Under medeltiden fanns ett instrument som kallades hackbräde

Klavikord

Klavikordet, som kom till under 1500-talet hade tangenter

Spinett

Spinetten har en fjäderpenna som knäppte på strängen

Cembalo

På 1600-talet kom Cembalon. Strängarna knäpptes med små stift  

 

Träblåsinstrument

är en grupp musikinstrument bland blåsinstrumenten som vanligen är gjorda av trä (men metall förekommer). Träblåsinstrumenten skiljs från bleckblåsinstrument genom att ljudet i de senare produceras genom vibrationer i läpparna som förstärks i instrumentet. 

Träblåssekionen är en viktig del i symfoniorkestern men kan också hittas i kammarorkestrar. I orkestrar är dock saxofonen ovanlig. För övrigt är tvärflöjt, klarinett och saxofon utmärkta soloinstrument. Saxofonen hittas ofta i jazzorkestrar och i storband. Fagotten som mest används i samband med orkestrar fungerade när den skapades som basinstrument inom träblåset, men med wienklassicismens intåg fick den mer solistiska uppgifter.

Saxofon ett träblåsinstrument trots att den är tillverkad av mässing eftersom instrumentet har ett rörblad.

 

Bleckblåsinstrument

Bleckblåsinstrument, även kallade mässingsinstrument eller brassinstrument , är en grupp som skiljer sig från träblåsinstrumenten genom att tonen framkallas genom läpparnas vibrationer i ett klockformat munstycke. Dessa vibrationer fortplantas sedan i luftpelaren i instrumentet vilket resulterar i en ton.

Instrumenten är oftast tillverkade i mässing (eng: brass) men även andra material förekommer.

 

Stråkinstrument

Violinen är det högst stämda av de klassiska stråkinstrumenten.

Stråkinstrument är en grupp musikinstrument. Medlemmarna i gruppen domineras sedan flera sekler tillbaka av fiol, altfiol, cello och kontrabas. I familjen ingår även medeltida fioler såsom rebec och fiddla men också många utomeuropeiska instrument som exempelvis den kinesiska erhu.

Hos stråkinstrumenten alstras tonen i första hand genom att en stråke dras över strängen.

 

Slagverk

Slagverk (även "percussion") är ett samlingsnamn för musikinstrument som spelas med någon form av träpinnar (klubbor) som ofta är klädda med mjuka material, eller med händerna. Dessa slagverktyg används sedan för att traktera olika typer av resonanslådor (trummor) och klangblock eller metalltenar av olika  längd och tjocklek. Slagverksinstrument kan ha obestämd tonhöjd (som cymbalen eller tamburinen) eller bestämd tonhöjd (som xylofonen eller timpanin).