Frågorna

 

1:  Vad är ordet orkester samlingsnamnet för?

2:  Vad är skillnaden mellan ensemble och orkester ?

3:  På en konsert i Dresten 1817  använde dirigenten för första gången en …?

4: Vad kallas dirigentens notbok och vad innehåller den?

5: Vilka är dirigentens uppgifter ?

6: Vad är en konsertmästare?

7: Vilken tid skapades symfoniorkestern?

8 Hur många procent av en symfoniorkester är stråkinstrument?

9: Brassinstrument är ett av tre benämningar för denna instrumentgrupp. Vad heter de andra två

9: Till vilken grupp av instrument räknas: 

a) Flöjt

b) Trumpet

c) Cello        

d) Oboe 

e) Altfiol

f) Klarinett 

g) Xylofon/Marimba

h) Valthorn

____________________________________________________________ 

                

Svaren

 

1) En större grupp instrumentalister

2) Ensemble är en liten instrumentalgrupp

    Orkester är en stor grupp instrumentalister

3) Taktpinne

4) Dirigentens notbok heter partitur och den innehåller alla   

    stämmor som instrumenten spelar i orkestern.

5) Att visa takt, nyanseringar, att få orkestern att spela på ett visst sätt.

6) Är oftasts den främste/första violinisten som är en representant (lagkapten) för hela orkestern och som spelar solopartierna. 

7) Kring 1750 började den klassiska symfoniorkestern ta form.

8) 75%

9) Bleckbåsinstrument och  Mässingsinstrument

10)

Flöjt________________Träblås

Trumpet____________ Bleckblås

Cello_______________ Stråk

Oboe_______________Träblås

Altfiol______________ Stråk

Klarinett____________ Träblås

Xylofon/Marimba_____  Slagverk

Valthorn____________ Bleckblås