Frågorna

 

1:  Vad är ordet orkester samlingsnamnet för?

2:  Vad är skillnaden mellan ensemble och orkester ?

3:  På en konsert i Dresten 1817  använde dirigenten för första gången en …?

4: Vad kallas dirigentens notbok och vad innehåller den?

5: Vilka är dirigentens uppgifter ?

6: Vilken tid skapades symfoniorkestern?

7: Vilka instrumentgrupper ingår i en blåsorkester?

8: Vilka andra två benämningar kan Bleckblåsinstrumenten ha? 

9: Till vilken grupp av instrument räknas: 

a) Tvärflöjt

b) Trumpet

c) Cello        

d) Oboe 

e) Altfiol

f) Klarinett 

g) Xylofon/Marimba

h) Valthorn

____________________________________________________________ 

                

Svaren

 

1) En större grupp instrumentalister

2) Ensemble är en liten instrumentalgrupp

    Orkester är en stor grupp instrumentalister

3) Taktpinne

4) Dirigentens notbok heter partitur och den innehåller alla   

    stämmor som instrumenten spelar i orkestern.

5) Att visa takt, nyanseringar, att få orkestern att spela på ett visst sätt.

6)  Kring 1750 började den klassiska symfoniorkestern ta form.

7)  Träblås, Bleckblås, Slagverksgruppen

8) Mässingsinstrument och brassinstrument.

9)

Flöjt________________Träblås

Trumpet____________ Bleckblås

Cello_______________ Stråk

Oboe_______________Träblås

Altfiol______________ Stråk

Klarinett____________ Träblås

Xylofon/Marimba_____  Slagverk

Valthorn____________ Bleckblås