Den som gräver en grop åt andra faller oftast själv däri.
av
Elias H
Lucas L
Cristian L

Producent:
KAMELKEBAB AB