Bättre fly än illa fäkta.
(Terminator 1 )

av 
William J
Marcus E
Max S
Elias T