Symfoniorkester - frågor till filmen

 

1) Varför viftar dirigenten med taktpinnen? Nämn några exempel 

2) Vad är det viktigaste på repetitionerna?

3) Vilket instrument tar första STÄMTONEN och varför 

4) Vad händer om inte alla instrument har samma grundton?

5) Nämn 3 slagverksinstrument (som visas i programmet

6) Nämn 3 Träblås instrument (som visas i programmet

7) Hur många strängar och pedaler har harpan i programmet 

8) Nämn 3 brassinstrument (som visas i programmet

9) Vad är det vanligaste instrumenten i en symfoniorkester 

10) Nämn 2 Stråkinstrument (som visas i programmet

11) Varför sitter musikanterna som dom gör? 

a)     Var sitter Stråkarna 

b)     Var sitter Brass-instrumenten

______________________________________________________

Svar till symfoniorkestern

1)  Visar takt, tempo, Han visar om orkestern ska spela starkare eller svagare (nyanser).Han pekar in olika instrument

2)  Att man har övat på sina stämmor och att man spelar bra tillsammans.

3) OBOEN – för att den hörs mest och är lättast att stämma efter.

4) Det låter falskt.

5) Pukor, Rörklockor, Marimba

6) Klarinett, Saxofon, Tvärflöjt.

7) 47 strängar och 7 pedaler

8) Tuba, Trumpet, Valthorn

9)  Stråkinstrument  

10) Kontrabas, Cello, (Fiol)

11) För att publiken ska höra orkestern på bästa sätt.

a)   Längst fram

b)   Långt bak